Pravila o korištenju web stranica
    O Cookie
Pravila o korištenju web stranica
     
 
 

PRAVILA O KORIŠTENJU WEB STRANICA

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina Pravila i propisi za web stranicu

 

Posljednji puta promijenjeno:10.10.2013. godine Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina zahtjeva da svi posjetioci naše stranice koji navode proizvode i usluge American Expressa ("stranica") poštuju sljedeća pravila i propise. Pristupanje stranici znači da priznajete i prihvatate ove uslove.

 

VLASNIŠTVO STRANICE

 

Stranicu posjeduje i kontroliše Intesa Sanpaolo Banka BiH na osnovu licence koju izdaje American Express. Kompanija American Express Company i njene podružnice i povezana lica ("American Express") nisu odgovorni za ovu strancu.

 
 

ZAKONI I PROPISI

 
Pristupanje i korištenje stranice podliježe svim međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.
 
 

AUTORSKA PRAVA/ZAŠTITNI ZNAK

 

Zaštitni znak, logo i uslužni žig ("oznake") koji su prikazani na stranici su vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke BiH, American Expressa i ostalih strana. Korisnicima je zabranjeno korištenje bilo koje oznake u bilo koje svrhe uključujući, ali se ne ograničavajući na, njihovo korištenje kao metatagova, na drugim stranicama na Internetu, bez dobivanja prethodne pisane saglasnosti Intesa Sanpaolo Banke BiH, American Expressa ili neke treće strane koja posjeduje oznaku, u zavisnosti od slučaja. Autorska prava štite sve informacije i sadržaj, uključujući softverske programe koji su dostupni na ili kroz stranicu ("sadržaj"). Korisnici ne smiju modificirati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, kreirati derivativne radove ili koristiti neke od sadržaja koji su dostupni na ili kroz stranicu u komercijalne ili javne svrhe.

 
 

HYPERLINKOVI I LINKOVANE INTERNET STRANICE

 

Na ovoj stranici možete pronaći linkove na druge stranice koji omogućavaju korisnicima da napuste ovu stranicu kako bi pristupili materijalima treće strane ili koji donose materijale treće strane na ovu stranicu putem "obrnutih" hyperlinkova i tehnologije "framinga". Ni Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express ne smiju mijenjati, ažurirati ili kontrolisati sadržaj linkovane stranice. Činjenica da je Intesa Sanpaolo Banka BiH dala link na stranicu ne predstavlja odobrenje, autorizaciju, sponzorstvo ili povezanost sa tom stranicom, njenim vlasnicima ili pružateljima. Postoji inherentan rizik pri korištenju ili povlačenju informacija koje pronađete na internetu i Intesa Sanpaolo Banka BiH vas moli da budete sigurni da razumijete ove rizike prije nego se oslonite na, koristite ili povučete bilo koju informaciju na linkovanoj stranici.

Intesa Sanpaolo Banka BiH zabranjuje međuspremanje (caches), neovlaštene hypertext linkove na stranicu i okvire sadržaja koji su dostupni putem stranice. [Partnerska banka] zadržava pravo da onemogući neovlaštene linkove ili okvire i [partnerska banka] i [American Express] izričito se odriču odgovornosti za sadržaj koji je dostupan na drugim Internet stranicama koje su povezane sa stranicom, osim za svoj sadržaj.

Korisnik treba biti svjestan da povezane stranice mogu sadržavati pravila i propise, odredbe povezane za privatnost, odredbe vezane za povjerljivost, odredbe o prenosu ličnih podataka i ostale odredbe koje se razlikuju od onih koje su navedene na stranici. Niti Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nisu odgovorni za te odredbe i izričito se odriču svih obaveza vezanih za takve odredbe.

 
 

BEZ GARANCIJA

 

Svi sadržaji, proizvodi i usluge na stranici ili one koje su dobivene od web stranice za koju je stranica vezana ("povezana stranica") vam se pružaju "onakve kakve jesu" bez garancije bilo koje vrste, izričite ili implicirane, uključujući, ali se ne ograničavajući na podrazumijevane garancije utrživosti i podobnosti za određenu svrhu, vlasništvo, nekršenje, osiguranje ili tačnost. Osim ako nije predviđeno primjenjivim zakonom o zaštiti potrošača, ni u jednoj prilici Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nisu odgovorni za gubitak ili štetu nastalu jer se korisnik oslonio na informacije sa stranice ili povezane stranice ili jer se korisnik oslonio na neki proizvod ili usluge koje je dobio putem povezane stranice. Korisnik je odgovoran da procijeni tačnost, kompletnosti ili korisnost nekog mišljenja, savjeta ili ostalog sadržaja dostupnog na stranici ili povezanoj stranici. Potražite savjet od profesionalaca, kada je to prikladno, glede procjene nekog mišljenja, savjeta, proizvoda, usluge ili ostalog sadržaja.

 
 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA KORIŠTENJE STRANICE

 

Intesa Sanpaolo Banka BiH i American Express se izričito odriču odgovornosti (bez obzira da li je zasnovano na ugovoru, odšteti, strogoj obavezi ili slično) za direktne, indirektne, slučajne, konsekutivne ili posebne štete koje proističu iz ili koje su povezane na neki način sa pristupom ili korištenjem stranice, (čak ako su Intesa Sanpaolo Banka BiH ili kompaniji American Express® savjetovali o mogućnosti pojave takvih šteta) uključujući odgovornost povezanu sa virusima koji mogu inficirati kompjutersku opremu korisnika.

 
 

POVJERLJIVOST KORISNIČKE KOMUNIKACIJE

 

Osim ako to nije potrebno u skladu sa zakonom, Intesa Sanpaolo Banka BiH održava povjerljivost svih korisničkih komunikacija koje sadrže lične informacije korisnika i koji se direktno prenose Intesa Sanpaolo Banka BiH Objave korisnika na oglasnoj ploči ili chat roomu nisu zaštićene kao povjerljive. Nadalje, Intesa Sanpaolo Banka BiH može, bez bilo koje vrste odgovornosti ili odgovornosti bilo koje prirode, koristiti i pružati informacije koje sadrže objave (uključujući ideje, koncepte, vještine ili ostalo intelektualno vlasništvo) trećim stranama, uključujući ali se ne ograničavajući se na matičnu kompaniju, podružnice i povezane strane ili American Expressu u bilo koje svrhe i kako [partnerska banka] smatra prikladnim, na osnovu primjenjivog zakona.

 
 

OBJAVA

 

Niti Intesa Sanpaolo Banka BiH niti American Express nemaju obavezu da pregledaju poruke, informacije ili sadržaje ("objave") koje na stranicu postavljaju korisnici niti preuzimaju odgovornosti vezanu za te objave. Ne uzimajući u obzir gore navedeno, [partnerska banka] može u određenom trenutku nadgledati objave na stranici i mogu odbiti da prihvate i/ili otklone objave koje sadrže:

a. Nezakoniti, štetni, prijeteći, uvredljiv, uznemiravajući, pogrdan, vulgaran, nepristojan, neupućen, pun mržnje, rasistički, etnički uvredljiv ili na neki drugi način neprijatan, uključujući, ali se ne ograničavajući na materijal koji ohrabruje ponašanje koje čini krivično djelo, koje može rezultirati sa odgovornost u građanskim sporovima ili koje na drugi način krši primjenjive lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone
b. Reklame ili solicitacije bilo koje vrste
c. Poruke koje objave korisnici koji se pretvaraju da su neko drugi
d. Lični podaci poput poruka koje navode brojeve telefona, matične brojeve, brojeve računa, adrese ili reference poslodavaca
e. Poruke neovlaštenih zaposlenika [partnerske banke] ili kompanije American Express koji govore u ime Intesa Sanpaolo Banka BiH ili kompanije American Expressa i koje sadrže povjerljive informacije o Intesa Sanpaolo Banci BiH i/ili kompaniji American Express.
f. Poruke koje nude neovlaštene downloade zaštićenih ili privatnih informacija.
g. Mnogobrojne poruke koje se nalaze u pojedinačnim folderima istog korisnika i koje izražavaju isto
h. Lančana pisma.

 
 

PRIJENOS LIČNIH PODATAKA

 

Korisnik prihvata i slaže se da, time što dostavlja Intesa Sanpaolo Banka BiH lične ili vlasničke podatke korisnika kroz stranicu, korisnik pristaje na prijenos takvih podataka kroz međunarodne granice ako je to potrebno u svrhu obrade podataka u skladu sa standardnim poslovnim praksama [partnerske banke].

 
 

KRŠENJA PRAVILA I PROPISA

 

Intesa Sanpaolo Banka BiH i American Express zadržavaju prava da zatraže sve pravne lijekove koji su dostupni po zakonu ili načelima pravičnosti u slučaju kršenja ovih Pravila i propisa, uključujući pravo da blokira pristup stranici sa određene Internet stranice.

 
 

PRISTUP PROSTORIMA KOJI SU ZAŠTIĆENI/OSIGURANI LOZINKOM

 

Pristup i korištenje prostora koji su zaštićeni i/ili osigurani lozinkom su ograničeni na ovlaštene korisnike. Neovlašteni pojedinici koji pokušaju pristupiti ovakvim prostorima stranice mogu biti sudski gonjeni.

 
 

NADLEŽNOST/MJERODAVNO PRAVO

 

Korisnici stranice se slažu da će se na njih primjenjivati zakoni Bosne i Hercegovine.

 
 
 
 
 Pročitajte tekstove Pravila o korištenju web stranica, Zaštitni znakovi i Zaštita privatnosti na Internetu American Expressa.
Copyright C 1995-2006 American Express Company. Sva prava pridržana.
Posjetitelji ovih stranica obvezuju se poštivati uvjete iz Pravila o korištenju web stranica American Expressa.