Zaštita privatnosti na internetu
Zaštita privatnosti na internetu
     
 
 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU

 

Zaštita podataka i principi privatnosti kompanije American Express

 


Sljedeće odredbe su dijelovi Izjave:

 
 

Prikupljanje podataka

 
Prikupljat ćemo lične podatke samo koji su neophodni,na zakonit i pošten način;
 
 

Obavijest i obrada

 

Kada iz proizvoda ili usluge koje zahtijevate ili iz prirode vašeg odnosa sa nama ne možete utvrditi koja je kompanija u American Express Grupi odgovorna za obradu podataka i na koji način, mi ćemo vas informisati . Vaše lične podatke ćemo obrađivati pošteno i samo za potrebe za koje smo vas obavijestili, za potrebe koje ste vi odobrili ili koje su obavezne prema zakonu. Također, vaši podaci se mogu obrađivati i na druge načine ukoliko je to izričito dozvoljeno prema važećem zakonu.

 
 

Odabir klijenta

 

U skladu sa zakonom dajemo klijentima mogućnost odabira da li žele da njihovi lični podaci budu uključeni ili uklonjeni sa liste koja se koristi u marketinške svrhe.Ovo uključuje proizvode i usluge koje nudi American Express kao i one koji su pripremljeni u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Naravno, svaka od naših firmi će nastaviti slati informacije o proizvodima ili uslugama, koje primaju od te firme.

 
 

Kvalitet podataka

 

Za brzu i tačnu obradu Vaših ličnih podataka koristimo odgovarajuću tehnologiju i dobro definisanu praksu.Vaše podatke nećemo čuvati duže nego je potrebno, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

 
 

Sigurnost i povjerljivost

 

Vaše lične podatke čuvat ćemo kao povjerljive i ograničiti im pristup samo za one kojima su potrebni da bi obavili svoje poslovne aktivnosti, osim ako nije drugačije definisano zakonom. U skladu sa standardima industrije, razumnim administrativnim korištenjem, tehničkim i fizičkim mjerama sigurnosti štitimo vaše lične podatke od neovlaštenog pristupa, uništavanja, upotrebe, izmjene i otkrivanja. Od trećih strana, koje su ovlaštene od naše strane a koje su uključene u obradu vaših ličnih podatka zahtijevamo mjere sigurnosti zaštite podataka prema industrijskim standardima.

 
 

Razmjena podataka

 

Vaše lične podatke ćemo dijeliti sa trećim stranama samo ako je to potrebno da bismo vam obezbijedili proizvode ili usluge ili kao dio prirode našeg odnosa, gdje smo vas prethodno informisali ili dobili dopuštenje od Vas, u vezi sa našim naporom da smanjimo zloupotrebu ili kriminalnu aktivnost, ili u skladu sa zakonom.

 
 

Otvorenost i pristup podacima

 

Ako zatražite, informisat ćemo vas o načinu obrade vaših podataka, pravima i pravnim lijekovima, koje imate u skladu sa ovim pravilma. Možete tražiti  informaciju  kako su vaši lični podaci pohranjeni ili obrađeni od strane American Expressa. Biće vam dopušten pristup kako je određeno zakonom u vašoj zemlji, bez obzira na mjesto obrade i pohrane podataka. Ako je neki podatak netačan ili nepotpun, možete tražiti izmjenu podataka.

 
 

Međunarodna razmjena

 

Gdje nije očito iz međunarodnih proizvoda ili usluga koje zahtijevate ili iz prirode odnosa koji imate sa nama, informisat ćemo vas ako se vaši lični podaci mogu prenijeti izvan vaše zemlje i osigurati da se taj prijenos napravi u skladu sa važećim zakonima. Bez obzira gdje se vaši podaci prenose, vaši lični podaci su zaštićeni ovim pravilima.

 
 

Obaveze

 

Svaka kompanija u American Express Grupi i njihovi zaposlenici mogu obrađivati vaše lične podatke samo u skladu sa ovim pravilima. Mi provodimo treninge i ocjenjujemo usklađenost sa ovim pravilima. Zaposlenik koji ne poštuju ova pravila može biti predmetom disciplinskog postupka, uključujući i otkaz. Od zaposlenika se očekuje da prijave svako kršenje pravilnika, a to mogu prijaviti svojim nadređenim ili HR menadžeru.

 
 

Odgovornost

 

Ova pravila u svojoj zemlji možete primijeniti protiv svake kompanije u American Express Grupi koja je odgovorna za vaše lične podatke, kao treća strana. Ukoliko imate primjedbe da smo prekršili ova pravila i da smo pokušali u dobroj volji da riješimo žalbu kroz našu proceduru službe za korisnike ili proceduru žalbe zaposlenika, ali žalba nije riješena od naše strane u razumnom vremenu, onda možete primijeniti ova pravila protiv nas. Ukoliko se žalite vašem lokalnom data protection authority i data protection authortity otkrije da smo prekršili ova pravila mi ćemo se pridržavati tih nalaza ali zadržavamo pravo na osporavanje ili žalbu. Ova pravila ne utiču na prava koja imate prema važećem zakonu, zahtjevima bilo kojeg mjerodavnog tijela za zaštitu podataka ili bilo kojeg ugovora koji imate sa nama.

 
 
 
 
 Pročitajte tekstove Pravila o korištenju web stranica, Zaštitni znakovi i Zaštita privatnosti na Internetu American Expressa.
Copyright C 1995-2006 American Express Company. Sva prava pridržana.
Posjetitelji ovih stranica obvezuju se poštivati uvjete iz Pravila o korištenju web stranica American Expressa.